Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens
(1) Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is Enviando UG, c/o IP-Management #30448, Ludwig-Erhard-Str. 18, 20459 Hamburg, e-mail: kontakt@enviando24.de.

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) op om uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat opslag niet meer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

(4) Als wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners in opdracht of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de betreffende processen. Ook vermelden wij de vastgelegde bewaartermijncriteria.


2. Uw rechten
(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:
⋅ Recht op informatie,
⋅ Recht op rectificatie of verwijdering,
⋅ Recht op beperking van de verwerking,
⋅ Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
⋅ Recht naar gegevensportabiliteit.

(2) U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

(3) Onze functionaris voor gegevensbescherming bij Enviando UG is beschikbaar om al uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden via datenschutz@Enviando.de.

Op verzoek wordt u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk geïnformeerd of en welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.


3. Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt
(1) Als u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is Art.6 Para.1 S.1 lit. f AVG ): ⋅ IP-adres
⋅ Datum en tijd van de aanvraag
⋅ Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
⋅ Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
⋅ Toegangsstatus/HTTP-statuscode
⋅ Hoeveelheid telkens overgedragen gegevens
⋅ Website van waaruit het verzoek komt
⋅ Browser
⋅ Besturingssysteem en de interface ervan
⋅ Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er tijdens uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, gekoppeld aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (hier ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd: – Tijdelijke cookies (zie b) – Permanente cookies (zie c).

b. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en b.v. B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.


4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Klant partij is of om op verzoek van de Klant precontractuele maatregelen uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder voor de aanmelding voor de nieuwsbrief. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG.

Daarnaast worden de persoonsgegevens van de klant gebruikt voor marketingdoeleinden (directe reclame). De wettelijke basis voor deze verwerking is de toestemming van de klant in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG. De verantwoordelijke persoon wijst op het recht van de klant om bezwaar te maken.

Indien de klant per telefoon, fax of e-mail een contactverzoek indient, worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om zijn verzoek te verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking is de toestemming van de klant in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG.

In de overige gevallen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke, namelijk het analyseren en optimaliseren van het gebruik van deze website. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 f) AVG.


5. DOEL VAN DE VERWERKING
Het beheer van nieuwsbriefabonnees en promoties en reclamecampagnes georganiseerd door Enviando UG.

Gebruik van de database door communicatie naar derden te sturen of marktonderzoek uit te voeren. De gegevens van deelnemers ondergaan de volgende processen: standaardisatie, deduplicatie, filtering en authenticatie. Het advertentiemateriaal wordt verzonden door Enviando RUG en de hieronder genoemde partners.

U kunt informatie ontvangen van deze bedrijfssectoren: telecommunicatie (DSL, mobiele-telefooncontracten, vaste verbindingen), elektronica (hifi-apparaten, mobiele telefoons, computerproducten), software (antivirusprogramma's, software voor particuliere gebruikers), verzekeringen (begrafeniszaken). verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levensverzekeringen, risicoverzekeringen, zorgverzekeringen, opstalverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, autoverzekeringen, aanvullende tandartsverzekeringen, banken (leningen, daggeld, betaalrekeningen, termijndeposito's, beleggingen), voeding en voedingswaarde supplementen en gezondheid (hoorapparaten), loterij, cosmetica (crème, scheerproducten, parfums), cultuur (aankondigingen van evenementen), opiniepeilingen, sociale media (dating, flirten, vriendschapsportals), e-commerce (online winkels, kleding, huisdieren voeding, cosmetica, huishoudelijke artikelen), reizen, reisaanbieders en reisvergelijkingen, muntproducten, tijdschrift- en tijdschriftabonnementen, energie (elektriciteits- en gascontracten), prijsvergelijkingen, non-profitorganisaties, automotive (aanbiedingen, proefritten, autopresentaties) , online gamingplatforms, astrologie (interpretatie van de toekomst), wijnaanbiedingen, ooglaseren, taxatie van onroerend goed Overdracht van persoonlijke gegevens van deelnemers aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verzenden van speciale aanbiedingen voor producten en diensten uit de bovengenoemde bedrijfstakken. Het advertentiemateriaal wordt verzonden door Enviando RUG en de hieronder genoemde partners. U kunt gecontacteerd worden via de volgende kanalen:
- E-mail,
- Post,
- Bellen via mobiele of vaste telefoon,
- SMS en
- Whatsapp-berichten


6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS
De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende partners:
Enviando UG
c/o IP-Management #30448, Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
Duitsland


7. Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.
De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website. Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres binnen de EU of EER. De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een analyse te geven van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leveren van andere diensten die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van internet. Google stelt dat zij uw IP-adres niet met andere gegevens in verband brengt. Google heeft ook verdere informatie over gegevensbescherming voor u beschikbaar op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners inclusief bijvoorbeeld de mogelijkheden om gegevensgebruik te voorkomen.

Google biedt ook een zogenaamde deactiveringsadd-on en verdere informatie hierover aan op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Deze add-on kan met gangbare internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on vertelt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over bezoeken aan onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit verhindert echter niet dat er informatie naar ons of naar andere webanalysediensten wordt verzonden. Uiteraard kunt u in deze gegevensbeschermingsverklaring ook lezen of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken.


8. Integratie van diensten en inhoud van derden
Google Web Fonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.